Jump to content
 • Procession


  Procession


  A cradle Earth, horizons unseen

  New world in thirst, for the arcane

  We are, singers of the gone

  We remember, as along came life

   

  A cradle Earth, horizons unseen

  Birth of one and a zillion sideshows

  We are, we were, and will not be

  We remember, as along came acorn

   

  Another birth, another moss green

  New world in thirst, for the unseen

  An empty zoo, a starlight vigil

  Will have a visit, as along came heartbeat

   

  Another birth, another monster

  Endless forms, towards the stronger

  Menagerie of a new world order

  We held our breath, as along came suffering

   

  We remember, father Pikaia

  Gave the way, as along came Sapien

  The cradle Earth, welcoming its newborn

  Aeons since that very first acorn

   

  Together now, in this timeless parade

  The living lie, dead afraid

  Then they saw the moon, and found caring

  We remember, as along came writing

   

  Such worlds were there, zoos dead again

  After all, we should`ve never appeared

  Spaceship Earth, through the fields of time

  They understood, as along came wisdom

   

  We have been here a while

  At the end of Pi, as along came harvest

   

  We will remember all the suffering

  We wrote this in a tongue you will understand

  Words and melodies with a touch of coloring

  We were there and will remember mankind

  Our kin

  Aeons ago

  Procesja


  Kolebka Ziemia, niewidoczne horyzonty.

  Nowy świat spragniony tajemnej wiedzy. 

  Jesteśmy pieśniarzami przeszłości.  

  Pamiętamy, albowiem pojawiło się życie. 

   

  Kolebka Ziemia, niewidoczne horyzonty.

  Narodziny jednego i bez liku pomniejszych widowisk. 

  Jesteśmy, byliśmy i nie będziemy. 

  Pamiętamy, albowiem pojawił się żołądź. 

   

  Kolejne narodziny, kolejna zieleń mchu. 

  Nowy świat spragniony tego, co niedostrzegalne. 

  Pusty zwierzyniec pod czujnym okiem gwiazd. 

  Przyjmiemy wizytę, albowiem pojawiło się bicie serca. 

   

  Kolejne narodziny, jeszcze jedno monstrum. 

  Z niezliczonych form przetrwają najsilniejsze. 

  Menażeria nowego porządku świata,

  Wstrzymujemy oddech, albowiem pojawiło się cierpienie. 

   

  Pamiętamy, ojca Pikaia, 

  Ustąpił pola, albowiem pojawił się Rozumny. 

  Kolebka Ziemia, witająca nowonarodzone dzieci,

  Po eonach od tego pierwszego żołędzia. 

   

  Teraz już razem, w tym ponadczasowym pochodzie,

  Żyjący kłamstwem, na śmierć wystraszeni.

  Następnie zobaczyli księżyc i odnaleźli opiekę.

  Pamiętamy, albowiem pojawiło się pismo.

   

  Takie oto były tam światy, zwierzyńce znów wymarłe.

  Wszak nie powinniśmy byli nigdy się pojawić.

  Statek Kosmiczny Ziemia przemierzający łany czasu.

  Zrozumieli, albowiem pojawiła się mądrość.

   

  Byliśmy tu przez chwilę,

  Na końcu liczby Pi, albowiem nadeszły żniwa.

   

  Zapamiętamy wszystkie cierpienia.

  Napisaliśmy to w języku, który zrozumiecie.

  Słowa i melodie lekko podkoloryzowane,

  Byliśmy tam i zapamiętamy rodzaj ludzki.

  Naszego krewniaka

  Sprzed eonów

   

   

  ____

  • Procesja - trwający od milionów lat pochód różnych gatunków przez naszą planetę, po prostu ewolucja.
  • Narodziny jednego i bez liku pomniejszych widowisk - nawiązanie do utworu The Greatest Show on Earth (Najwspanialsze widowisko świata).
  • Z niezliczonych form  - odniesienie do Karola Darwina i "Endless Forms Most Beautiful" (Niezliczonych form niezwykłe piękno)
  • ojca Pikaia - Pikaia to żyjący około 505 milionów lat temu w kambrze strunowiec morski. Jest to najstarszy znany obecnie wspólny przodek człowieka i wszystkich strunowców. Jest to też nawiązanie do utworu tytułowego z Endless Forms Most Beautiful, w którym m.in mowa o powrocie do tego, z czego na drodze ewolucji wyszliśmy (We return to the very first one..)
  • Statek Kosmiczny Ziemia - światopogląd według którego wszyscy na naszej planecie powinni działać harmonijnie dla wspólnego dobra. Tak się zowie też wielka kopuła geodezyjna w jednym z parków Disneya w USA.
  • liczba Pi - stosunek obwodu koła do długości jego średnicy, nie jest możliwe zapisanie tej liczby za pomocą skończonego zapisu złożonego z liczb całkowitych, działań arytmetycznych, .ułamków oraz potęg i pierwiastków.
  • rodzaj ludzki, naszego krewniaka - nawiązanie do faktu, że wszystkie żyjące na ziemi organizmy mają wspólnego przodka.

  Autor tekstu: Tuomas Holopainen | Tłumaczenie: Evi, Maciek
  Sign in to follow this  


  User Feedback

  Recommended Comments

  There are no comments to display.


×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.