Wishmaster

She Is My Sin

She Is My Sin

Take heed, dear heart
Once apart, she can touch nor me nor you
Dressed as one
A wolf will betray a lamb

Lead astray the gazers
The razors on your seducing skin
In the meadow of sinful thoughts
Every flower`s perfect

To paradise with pleasure haunted by fear

A sin for him
Desire within
A burning veil
For the bride too dear for him
A sin for him
Desire within
Fall in love with your deep dark sin

I am the Fallen
You are what my sins enclose
Lust is not as creative
As its discovery

To paradise with pleasure haunted by fear

A sin for him…

Bless me, undress me
Pick your prey in a wicked way
God I must confess…
…I do envy the sinners

Ona jest moim grzechem

Strzeż skarbu tego Drogie serce
Kiedyś rodzielona, nie może tknąć ni mnie ni ciebie
Przebrana za któregoś
Wilka co zdradzi jagnię

Patrzących zwodzą na manowce
Brzytwy twej kuszącej skóry
Na łące nieczystych myśli
Każdy kwiat jest idealny

Do raju z rozkoszą nękany przez strach

Grzech dla niego
Pożądanie wewnątrz
Płonącego woalu
Na pannie młodej nazbyt waznej dla niego

Grzech dla niego
Pożądanie wewnątrz
Zakochany w twoim głębokim, mrocznym grzechu

Jestem Upadkiem
Ty jesteś tym co otacza grzechy moje
Sama żądza nie jest tak twórcza
Jak za nią podążanie

Do raju z rozkoszą nękany przez strach

Grzech dla niego

Pobłogosław mnie, rozbierz mnie
Dobierz się do swej zdobyczy w sposób nikczemy
Boże muszę wyznać…
Że zazdroszczę grzesznikom

Autor oryginału: Tuomas Holopainen | Tłumaczenie: Maciek
The Kinslayer (feat. Ike Vil)

The Kinslayer

For whom the gun tolls
For whom the prey weeps
Bow before a war
Call it religion

Some wounds never heal
Some tears never will
Dry for the unkind
Cry for mankind

Even the dead cry
– Their only comfort
Kill your friend, I don`t care
Orchid kids, blinded stare

Need to understand
No need to forgive
No truth no sense left to be followed

„Facing this unbearable fear like meeting an old friend”
„Time to die, poor mates, You made me what I am!”

„In this world of a million religions everyone prays the same way”
„Your praying is in vain It`ll all be over soon”
„Father help me, save me a place by your side!”
„There is no god Our creed is but for ourselves”

„Not a hero unless you die Our species eat the wounded ones”

„Drunk with the blood of your victims
I do feel your pity-wanting pain,
Lust for fame, a deadly game”

„Run away with your impeccable kin!”

„- Good wombs hath borne bad sons…”
Cursing, God, why?
Falling for every lie
Survivors` guilt
In us forevermore

15 candles
Redeemers of this world
Dwell in hypocrisy:
„How were we supposed to know?”

4 pink ones
9 blue ones
2 black ones

– In memory of the Redeemers 20.4.1999

Bratobójca

Do tych, których narzędziem broń
Do tych, których ofiara płacze
Ukłońcie się przed wojną
Nazwijcie to religią

Niektóre rany się nie goją
Niektóre łzy nigdy nie będą
Usprawiedliwieniem zła
Płaczem ludzkości

Jeśli umarły płacze
-to ich jedyna pociecha
Zabij swoich przyjaciół, nie obchodzi mnie to
Dzieci orchidei, zaślepieni wiarą

Potrzeba zrozumienia
Nie potrzeba wybaczenia
Brak prawdy, brak sensu, które pozostały do przestrzegania

„Walka z tym nierealnym strachem, jak spotkanie ze starym przyjacielem”
„Czas na śmierć, biedni koledzy, stworzyliście mnie jakim jestem”

„W tym świecie miliona religii, każdy modli się tak samo”
„Twoja modlitwa jest z próżności, wkrótce wszystko się zakończy”
„Ojcze, pomóż mi, zachowaj dla mnie miejsce przy twym boku”
„Nie ma Boga, nasze kredo jest tylko dla nas samych”

„Nie jest to bohater, chyba że śmierć pochłonie rannych”

„Upity krwią swych ofiar
czuję twój proszący o litość ból
żądza sławy w śmiertelnej grze”

„Uciekaj ze swoimi niewinnymi krewnymi!”

„Dobre łona zrodziły złych synów…”
Przeklinanie Boga, dlaczego
niszczy za każde kłamstwo
wina ocalonych
w nas na zawsze

15 świec
Odkupiciele tego świata
Bytują dzięki hipokryzji
„Skąd mogliśmy o tym wiedzieć?”

4 różowe
9 niebieskich
2 czarne

Ku pamięci Zbawicieli 20.4.1999

Autor oryginału: Tuomas Holopainen | Tłumaczenie: Simo
Come Cover Me

Come Cover Me

Come wet a widow`s eye
Cover the night with your love
Dry the rain from my beaten face
Drink the wine the red sweet taste of mine

Come cover me with you
For the thrill
Till you will take me in
Come comfort me in you
Young love must
Live twice only for us

For me
For you
Time devours passion`s beauty
With me
With you
In war for the love of you
(Tonight any dream will do)

Not a world but your fine grace
Seduction in sleepwalker`s land
November dressed in May on your face
Holding us now the lovecropper`s hand

Come cover me with you…

Przyjdź okryj mnie

Przyjdź, owdowiałe oczy napełnij łzami,
Okryj noc potęgą swego kochania,
Osusz krople deszczu z mego udręczonego oblicza,
Wypij wino – czerwoną słodycz smaku mego jestestwa.

Przyjdź, okryj sobą mnie!
By uczuć dreszcz
Pókiś w mym objęciu!
Przyjdź, ukój sobą mnie!
Młodych kochanie żyć musi
Dwakroć tylko dla nas!

Przeze mnie,
Przez ciebie
Czas pożera piękno namiętności.
Ty,
Ja –
Trwamy w wojnie o twą miłość…
(Tej nocy spełni się każde marzenie)

Nie świat, lecz twój kruchy wdzięk
Pokusą w krainie lunatyka.
Listopad w obliczu twym staje się majem.
Schwytaniśmy w dłoń żniwiarza uczuć…

Przyjdź, okryj mnie…

Autor oryginału: Tuomas Holopainen | Tłumaczenie: Taiteilija
Wanderlust

Wanderlust

I want to see where the sirens sing
Hear how the wolves howl
Sail the dead calm waters of the Pacific

Dance in the fields of coral
Be blinded by the white
Discover the deepest jungle

I want to find The Secret Path
A bird delivered into my heart, so

It`s not the end
Not the kingdom come
It is the journey that matters, the distant wanderer
Call of the wild
In me forever and ever and ever forever
Wanderlust

I want to love by the Blue Lagoon
Kiss under the waning moon
Straying, claiming my place in this mortal coil

Riding the dolphins
Asking the mountains
Dreaming Alaska
The Earth can have but Earth

I want to find…

It`s not the end…

Drown into my eyes and see the wanderer
See the mirrors of a wolf behold the pathfinder

Zamiłowanie do wędrowania

Chciałby ujrzeć gdzie śpiewają syreny
Słyszeć jak wyją wilki
Żeglować przez zupełnie spokojne Pacyfiku wody

Tańczyć na polach z koralu
Być oślepionym przez biel
Odkryć najgłębszą dżunglę

Chcę odnaleźć Sekretny Szlak
Gdy z mego serca oswobodził się ptak
Więc..

To jeszcze nie kres, nie królestwa nadejście
Tylko podróż się liczy odległy wędrowcze
Zew natury
We mnie na wieki wieków i zawsze na zawsze
Zamiłowanie do wędrowania

Chcę kochać przy Błękitnej Lagunie
Całować pod bladym księżycem
Błąkać się i domagać swego miejsca na tym śmiertelnym padole

Ujeżdżać delfiny
Zapytać się gór
Śnić o Alasce
Ziemia otrzyma co ziemi się należy

Zatoń w moich oczach i zobacz wędrowca
Spójrz na zwierciadła wilka co ujrzysz to ścieżki odkrywca

Autor oryginału: Tuomas Holopainen | Tłumaczenie: Maciek
Two For Tragedy

Two For Tragedy

Sleep Eden sleep
My fallen son
Slumber in peace

Cease the pain
Life`s just in vain
For us to gain
Nothing but all the same

No healing hand
For your disease
Drinking scorn like water
Cascading with my tears

Beneath the candle bed
Two saddened angels – in heaven, in death

Now let us lie
Sad we lived sad we die
Even in your pride
I never blamed you

A mother`s love
Is a sacrifice
Together sleeping
Keeping it all

No sympathy
No eternity
One light for each undeserved tear

Beneath the candle bed
Two souls with everything yet to be said

Dwoje do tragedii

Śpij Edenie śpij
Mój upadły synu
Spoczywaj w spokoju

Zakończ te bóle
Życie jest daremne
Nic nie zyskane
W kólko to samo

Nie ma remedium
Na twą chorobę
Spijam pogardę niczym wodę
Spływającą z mymi łzami

Poniżej łoża zniczy
Dwa umartwione anioły – w niebie, w śmierci

Daj nam spocząć
Smutny był nasz żywot i taka sama śmierć
Nawet w swojej dumie
Nigdy nie winiłem cię

Matczyna miłość
Jest poświęceniem
Razem zasypiając
Zatrzymamy to wszystko

Nie ma współczucia
Wieczności nie istnieje
Jedno światełko za każdą przelaną nadaremnie łzę

Poniżej łoża zniczy
Dwie dusze, których opowieść dopiero się zacznie

Autor oryginału: Tuomas Holopainen | Tłumaczenie: Maciek
Wishmaster

Wishmaster

Master!
Apprentice!
Heartborne, 7th Seeker
Warrior!
Disciple!
In me the Wishmaster

Elbereth
Lorien

A dreamy-eyed child staring into night
On a journey to storyteller`s mind
Whispers a wish speaks with the stars the words are silent in him
Distant sigh from a lonely heart
„I`ll be with you soon, my Shalafi”
Grey Havens my destiny

Master!…

Silvara
Starbreeze

Sla-Mori the one known only by Him
To august realms, the sorcery within
If you hear the call of arcane lore,
Your world shall rest on Earth no more
A maiden elf calling with her cunning song
„Meet me at the Inn of Last Home”
Heartborne will find the way!

Master!…

Wishmaster
Crusade for Your will
A child, dreamfinder
The Apprentice becoming…

Master!…

Mistrz życzeń

Mistrzu!
Czeladniku!
Niesiony sercem, siódmy poszukiwacz
Wojowniku!
Uczniu!
We mnie władca życzeń

Elbereth
Lorien

Rozmarzony dzieciak wpatruje się w noc
W podróży do umysłu bajarza
Szepcze życzenie, rozmawia z gwiazdami
Słową są ciszą w nim
Odległym westchnieniem od samotnego serca
„Będę z tobą wkrótce mój Shalafi”
Szare przystanie – moim przeznaczeniem

Silvara
Starbreeze

Sla-Mori te znane tylko jemu
Czcigodne królestwa z czarnoksięstwem
Jeśli usłyszysz zew tajemnej wiedzy
Twój świat nie powinien już być na ziemi

Elfia panna roztacza swą uwodzicielską pieśń
„W tawernie „Ostatni Dom” spotkasz mnie”
Niesiony sercem odnajdzie drogę

Mistrz życzeń
Krucjata dla twej woli
Dziecię – odnajdywacz marzeń
Czeladnik staje się…

Mistrzem!

Autor oryginału: Tuomas Holopainen | Tłumaczenie: Maciek
Bare Grace Misery

Bare Grace Misery

Sweet boy, come in
I am the dark side of you
Die for my sins
Like the One once did

Cinnamon bed
For your unashamed appetite
A figurante
This dance will hurt like hell

Oh, bare grace misery
Just a child without a fairytale am I
Dark but so lovely
A Little Match Girl freezing in the snow

Love lying, enticing
(Bare grace misery)
Crowning the moment
(Bare grace misery)
This is what I am
Bare grace for the end of days

Romantic scent
Spoiled Lucrece lies warm for you
There`s no such priest
That can pray me to heaven

When done with me
Forget if you think I feel ashamed
A wild thing
Never felt sorry for anything

Love lying…

Żałość nagiego wdzięku

Wejdź słodki chłopcze
Jestem twoją mroczną stroną
Zgiń za me grzechy
Jak Ten który już to kiedyś zrobił

Na twój bezwstydny apetyt
Cynamonowe łoże
Marionetka
Ten taniec zrani cię ogromnie

Żałość nagiego wdzięku
Po prostu dziecię pozbawione swojej baśni
Oto ja – zakazana lecz urocza
Marznąca w zawieji mała dziewczynka z zapałkami

Miłość leżąca, kusząca
(żałość nagiego wdzięku)
Koronując moment
(żałość nagiego wdzięku)
Oto kim jestem
Nagi wdzięk aż po dni kres

Romantyczna woń
Rozpieszczona Lukrecja czeka ciepła na ciebie
Nie ma takiego duchownego
Który wymodlił by mi miejsce w niebie

Kiedyś już ze mną skończysz
Zapomnij, jeśli myślisz że czuje wstyd
Dzikość
Nigdy nie żałuje nic

Autor oryginału: Tuomas Holopainen | Tłumaczenie: Maciek
Crownless

Crownless

Crownless again shall be the queen
Trophy on her grave still remains unseen
A boat on the river confessing the sins
The Riddler revealing the deep hidden things

Crownless again shall be the king
A gull covered in oil with a broken wing
A hitcher on a road alone and lost
Iron sharpens iron – a truth that once was

Mine is the Earth and the sword in the stone
Mine is the throne for the idol
One fleeting moment and it is all gone
Crownless again
Will I fall?

Roaming on razor-sharp castles
Ruling all but myself
(Now my night is laid to sleep)

One fragrant rose worth ten times what I am
A crippled begging a coin braver than I ever was
Reflection from me – Devil dressed in white
Chasten the being
Become what I once was
Mine is the Earth…

Bezkoronny

Bezkoronny los znów przypadł królowej.
Trofeum wciąż nieznane spoczywa na jej grobie.
Łódź po rzece płynąca grzechów jest spowiedzią;
Władca Zagadek wyjawia, co skryte było niewiedzą.

Bezkoronny los znów przypadł królowi.
Mewę ze skrzydłem złamanym czarna ropa zdobi.
Wędrowiec przy drodze – zgubiony i sam
Żelazo ostrzy żelazo – tę prawdę ongiś każdy znał.

Moją jest Ziemia i moim jest ostrze w kamieniu
Moim jest tron dla mas idola
Na chwilę krótką, co minęła w okamgnieniu!
Czy bezkoronna znów
ma mi przypaść dola

Po strzelistych pałacach samotnie wędruję
Rządzę wszystkim, tylko sobą nie króluję
(Teraz mej nocy w końcu nastał kres)

Jeden wonny róży kwiat wart stokroć więcej jest, niż ja
Żebrak – kaleka więcej męstwa ma, niżem ja kiedykolwiek miał
Odbiciem mym – Diabeł w biel odziany
Skarć, czym jestem
Stań się tym, czym ongiś byłem…

Moją jest Ziemia…

Autor oryginału: Tuomas Holopainen | Tłumaczenie: Taiteilija
Deep Silent Complete (Singiel)

Deep Silent Complete

In your creation heaven did decree
That in your arms sweet death should dwell

Deep Silent Complete
Black velvet sea
The sirens are calling for me

Saved my soul thinking „This song`s a lie”
Sand on the shore is so dry

Deep Silent Complete
Black velvet sea
Brave day sinking in endless night

The age will say „This poet lies”
Heaven never touched earthly face
The age will say „This night was ours”
Blessed with the Deep
The Silent the Complete

Zupełnie głucha cisza

Niebo tworząc cię postanowiło,
Że w twych ramionach śmierć mieszkać będzie

Zupełnie Głucha Cisza
Czarny aksamit morza
Syreni wzywa mnie śpiew

Ocaliłem duszę myśląc „kłamstwem ta pieśń”
Piaszczyste wybrzeże jest tak suche

Zupełnie Głucha Cisza
Czarny aksamit morza
Mężny dzień tonie w nieskończonej nocy

„Poeta kłamie”, rzekną przyszłe czasy
„W twarz ludzką niebo nie tchnie tej słodyczy”
„Ta noc naszą była”, rzekną przyszłe czasy
„Błogosławiona głębią
Zupełnie głuchej ciszy”

Autor oryginału: Tuomas Holopainen | Tłumaczenie: Evi
Dead Boy’s Poem (feat. Sam Hardwick)

Dead Boy’s Poem

Born from silence, silence full of it
A perfect concert my best friend
So much to live for, so much to die for
If only my heart had a home

Sing what you can`t say
Forget what you can`t play
Hasten to drown into beautiful eyes
Walk within my poetry, this dying music
– My loveletter to nobody

Never sigh for better world
It`s already composed, played and told
Every thought the music I write
Everything a wish for the night

Wrote for the eclipse, wrote for the virgin
Died for the beauty the one in the garden
Created a kingdom, reached for the wisdom
Failed in becoming a god

Never sigh…

„If you read this line, remember not the hand that wrote it
Remember only the verse, songmaker`s cry, the one without tears
For I`ve given this its strength and it has become my only strength.
Comforting home, mother`s lap, chance for immortality
Where being wanted became a thrill I never knew
The sweet piano writing down my life”

„Teach me passion for I fear it`s gone
Show me love, hold the lorn
So much more I wanted to give to the ones who love me
I`m sorry
Time will tell (this bitter farewell)
I live no more to shame nor me nor you”

And you… I wish I didn`t feel for you anymore…

A lonely soul… An ocean soul…

Poemat Martwego Chłopca

Zrodzony z ciszy – cisza nim wypełniona;
Perfekcyjny koncert – mój najdroższy druh.
Tak wiele powodów by żyć,
Tak wiele rzeczy, wartych śmierci…
Gdyby tylko me serce odnalazło dom…

Zaśpiewaj, czego nie możesz ująć w słowa.
Zapomnij, czego zagrać nie potrafisz.
Spiesząc się, by zatonąć w najpiękniejszych oczach
Wstąp w mą poezją, w tą umierającą muzykę
– Mój list miłosny do nikogo.

Nigdy nie wzdychaj za lepszym światem;
On jest już skomponowany, odegrany i opowiedziany.
Każda myśl – muzyką, którą tworzę;
Wszystko, zaś, pragnieniem, by nastała noc.

Pisał dla zaćmienia, pisał dla dziewicy
Zmarł w imię uroku tej jedynej w ogrodzie.
Stworzył królestwo, sięgnął po wiedzę –
Poniósł porażkę, stając się Bogiem.

Nigdy nie wzdychaj za lepszym światem;
On jest już skomponowany, odegrany i opowiedziany.
Każda myśl – muzyką, którą tworzę;
Wszystko, zaś, pragnieniem, by nastała noc.

„Jeżeli czytasz te słowa, pamiętaj nie dłoń, która je spisała –
Pamiętaj jedynie sam wers, krzyk twórcy tej pieśni, jedynego, który nie płakał,
Gdyż obdarzyłem go siłą i stała się ona mą jedyną potęgą.
Przyjazny dom, matczyne kolana, szansa na nieśmiertelność…
Miejsce, gdzie bycie „chcianym” staje się dreszczem, którego nigdy nie zaznałem…
Słodkie dźwięki pianina spisujące mój żywot.”

„Naucz mnie pasji, ponieważ boję się, że ją utraciłem!
Pokaż mi, czym jest miłość, utul osamotnionego…
O wiele więcej pragnąłem dać, tym, którzy mnie kochają…
Przepraszam.
Czas pokaże (to gorzkie rozstanie)…
Nie będę żył więcej, by nie przynosić wstydu ni sobie, ni wam.”

A Ty…chciałbym nie czuć nic do Ciebie już nigdy więcej…

Samotna dusza…Oceaniczna dusza…

Autor oryginału: Tuomas Holopainen | Tłumaczenie: Taiteilija
Fantasmic

Fantasmic

Part 1

Wish upon a star
Take a step enter the land
Walk through the air
Take my hand
Wishmaster`s will-
Join him the quest for dream
A make-believe
Is all we ever need

Wish upon a star
No matter who you are
The second star to the right
Harbinger`s gate
Beyond the boundaries
Blossom ballet
In the great wide somewhere

Wish upon a star
Believe in will
The realm of the king of fantasy
The master of the tale-like lore
The way to kingdom I adore
Where the warrior`s heart is pure
Where the stories will come true

Part 2

A cub of the king betrayed by usurper
A girl in the rain swearing to her father`s name
Belle the last sight for the dying gruesome
The beauties sleeping awaiting
Deep in a dream
For true love`s first kiss

Part 3

Bald Mountain Night
Devilheart endures but light
A mad aerial dance
Chernabog`s succubi

Black Cauldron born
Gurgi`s heart forlorn
Pig-keeper or hero
On a quest of augury

Maleficent`s fury
The spindle so luring
Dragon fight, dying night
Dooming might

Apprentice of Yen Sid
Conducting the galaxy
Dreamer on mountaintop
Spellbound masquerade

The Sailor an idol for the six-year-old in me
The Phoenix of White Agony Creek
Enchantress, A mermaid in a tale as old as time
A Dragonslayer, The Awakener

Wish upon a star…

Fantasmic

Część 1

Życzenie poślij do gwiazd
Jeden krok, do krainy wstąp
W przestrzeni krocz
Chwyć mą dłoń
Wolą Władcy Życzeń
Dołączenie doń w poszukiwaniu snów
Uwierzyć
Wszystkim, czego nam trzeba

Życzenie poślij do gwiazd
Nie ważnym jest ktoś zacz
Druga gwiazda na prawo
Do zwiastuna wrót
Poza granicami
Kwiecisty balet
W potężnym, szerokim nie-wiadomo-gdzie

Życzenie poślij do gwiazd
W wolę wierz
Kraina fantazji króla
Władcy nibybajkowej wiedzy
Droga do królestwa, które miłuję
Gdzie serce wojownika czyste niczym łza
Gdzie bajki prawdą się stają

Część 2

Młode króla, zdradzone przez uzurpatora
Dziewczyna w deszczu, przysięgająca na imię ojca
Bella ostatnim widokiem, dla konającej szkarady
Śpiące królewny trwają w oczekiwaniu
Pogrążone w głębokim śnie
Na pierwszy pocałunek prawdziwej miłości

Część 3

Na Łysej Górze Noc
Diable serce nie zdzierży światła
Obłędny taniec śród gwiazd
Sukubów Czarnoboga

Czarny Kocioł zrodził
Serce Gurgi’ego zatracone
Świniopas, czy bohater
W poszukiwaniu trwa przepowiedni

Furia Maleficent
Wrzeciono nęci, aż strach
Smoka lot, konająca noc
Skazująca moc

Uczeń Yen Sida
Dyryguje galaktyką
Marzyciel na szczycie góry
Urzeczony maskaradą

Żeglarz – idol dla sześciolatka wewnątrz mnie
Feniks Doliny Białej Śmierci
Czarodziejka, Syrenka w historii starej jak świat
Smokobójca, ten, który budzi ze snu…

Życzenie poślij do gwiazd…

Autor oryginału: Tuomas Holopainen | Tłumaczenie: Taiteilija
Sleepwalker (Bonus)

Sleepwalker

Close your eyes
Feel the ocean where passion lies
Silently the senses
Abandon all defences

A place between sleep and awake
End of innocence, unending masquerade
That’s where I’ll wait for you

Hold me near you
So close I sear you
Seeing, believing
Dreaming, decieving

A place between sleep and awake
End of innocence, unending masquerade
That’s where I’ll wait for you

Sleepwalker seducing me
I dare to enter your ecstacy
Lay yourself now down to sleep
In my dreams you’re mine to keep

(Sleepwalk with me…)

Sleepwalker seducing me…

Lunatyk

Zamknij oczy,
Poczuj ocean, w którym namiętność spoczywa,
Wycisz rozum,
Opuść wszelkie bariery…

Miejsce między snem, a przebudzeniem…
Koniec niewinności, niekończąca się maskarada –
To tam, będę Cię oczekiwał…

Trzymaj mnie blisko siebie,
Tak blisko, aż rozpalę cię…
Widząc, wierząc,
Marząc, oszukując…

Miejsce między snem, a przebudzeniem…
Koniec niewinności, niekończąca się maskarada –
To tam, będę Cię oczekiwał…

Lunatyk uwodzi mnie…
Śmiem wkroczyć w twą ekstazę!
Ułóż się teraz do snu;
W mych snach należysz do mnie…

(Lunatykuj wraz ze mną…)

Lunatyk uwodzi mnie…

Autor oryginału: Tuomas Holopainen | Tłumaczenie: Taiteilija