Once

Dark Chest Of Wonders

Dark Chest Of Wonders

Once I had a dream
And this is it

Once there was a child’s dream
One night the clock struck twelve
The window open wide
Once there was a child’s heart
The age I learned to fly
And took a step outside

Once I knew all the tales
It’s time to turn back time
Follow the pale moonlight
Once I wished for this night
Faith brought me here
It’s time to cut the rope and fly

Fly to a dream
Far across the sea
All the burdens gone
Open the chest once more
Dark chest of wonders
Seen through the eyes
Of the one with pure heart
Once so long ago

The one in the Big Blue is what the world stole from me
This night will bring him back to me

Fly to a dream…

Mroczna skrzynia cudów

Kiedyś miałem sen
A oto on:

Kiedyś było sobie dziecięce marzenie
Pewnej nocy zegar wybił północ
Okno otwarło się na oścież
Kiedyś było sobie dziecięce serce
wiek w którym nauczyłem się latać
I postawiłem krok na zewnątrz

Kiedyś znałem wszystkie baśnie
To pora by zawrócić czas
I podążyć za bladym księżycowym blaskiem
Kiedyś pragnąłem tej nocy
Wiara przywiodła mnie tutaj
To pora być odciąć linę
I wzlecieć…

Wzlecieć ku marzeniu
Hen przez morza bezkres
Całe brzemię zrzucić
Otworzyć skrzynię jeszcze raz
Mroczną skrzynię cudów
Widzianą oczami tego
Co ma czyste serce
Kiedyś, tak dawno temu…

Ten w Wielkim Błękicie jest tym
Co świat zdołał ukraść mi
Ta noc przyprowadzi go
Z powrotem do mnie

Wzlecieć ku marzeniu..

Autor oryginału: Tuomas Holopainen | Tłumaczenie: Maciek
Wish I Had An Angel (Singiel)

Wish I Had An Angel

I wish I had an angel
For one moment of love
I wish I had your angel
Your Virgin Mary undone
I’m in love with my lust
Burning angelwings to dust
I wish I had your angel tonight

Deep into a dying day
I took a step outside an innocent heart
Prepare to hate me fall when I may
This night will hurt you like never before

Old loves they die hard
Old lies they die harder

I wish I had an angel
For one moment of love
I wish I had your angel
Your Virgin Mary undone
I’m in love with my lust
Burning angelwings to dust
I wish I had your angel tonight

I’m going down so frail ‚n cruel
Drunken disguise changes all the rules

Old loves they die hard
Old lies they die harder

I wish I had an angel
For one moment of love
I wish I had your angel
Your Virgin Mary undone
I’m in love with my lust
Burning angelwings to dust
I wish I had your angel tonight

Greatest thrill
Not to kill
But to have the prize of the night
Hypocrite
Wannabe friend
13th disciple who betrayed me for nothing!

Last dance, first kiss
Your touch my bliss
Beauty always comes with dark thoughts

I wish I had an angel
For one moment of love
I wish I had your angel
Your Virgin Mary undone
I’m in love with my lust
Burning angelwings to dust
I wish I had your angel tonight

Chciałbym mieć anioła

Chciałbym mieć anioła
Na jedną chwilę miłości
Chciałbym mieć twojego anioła dziś w nocy

Głęboko w konający dzień
Stawiam krok na zewnątrz niewinnego serca
Przygotuj się by mnie nienawidzić, upadnę gdy będę mogła
Ta noc zrani cię jak żadna inna

Stare miłości trudno zabić
Stare kłamstwa jeszcze trudniej

Chciałbym mieć anioła
Na jedną chwilę miłości
Chciałbym mieć twojego anioła
Twoją utraconą Maryję Dziewicę
Zakochałam się w swoim pożądaniu
Paląc skrzydła aniołów w popiół
Chciałbym mieć twojego anioła dziś w nocy

Idę na dno tak słaba i okrutna
Pozory nietrzeźwości zmieniają wszystkie zasady

Stare miłości trudno zabić
Stare kłamstwa jeszcze trudniej

Chciałbym mieć anioła
Na jedną chwilę miłości
Chciałbym mieć twojego anioła
Twoją utraconą Maryję Dziewicę
Zakochałam się w swoim pożądaniu
Paląc skrzydła aniołów w popiół
Chciałbym mieć twojego anioła dziś w nocy

Największy dreszcz
Nie po to, by zabić
Ale by zdobyć nagrodę nocy
Hipokryta
Chce być przyjacielem
13 uczeń, który zdradził mnie bez powodu

Ostatni taniec, pierwszy pocałunek
Twój dotyk, moja rozkosz
Piękno zawsze przynosi mroczne myśli

Chciałbym mieć anioła
Na jedną chwilę miłości
Chciałbym mieć twojego anioła
Twoją utraconą Maryję Dziewicę
Zakochałam się w swoim pożądaniu
Paląc skrzydła aniołów w popiół
Chciałbym mieć twojego anioła dziś w nocy

Autor oryginału: Tuomas Holopainen | Tłumaczenie: Evi
Nemo (Singiel)

Nemo

This is me for forever
One of the lost ones
The one without a name
Without an honest heart as compass

This is me for forever
One without a name
These lines the last endeavor
To find the missing lifeline

Oh how I wish
For soothing rain
All I wish is to dream again
My loving heart
Lost in the dark
For hope I`d give my everything
Oh how I wish
For soothing rain
Oh how I wish to dream again
Once and for all
And all for once
Nemo my name forevermore

My flower, withered between
The pages 2 and 3
The once and forever bloom gone with my sins

Walk the dark path
Sleep with angels
Call the past for help
Touch me with your love
And reveal to me my true name

Oh, how I wish…

Nemo sailing home
Nemo letting go

Oh, how i wish…

Nemo (łac. Nikt)

Oto jestem ja na zawsze
Jedna z przegranych
Jedyna bezimienna
Bez szczerego serca w roli kompasu

Oto jestem ja na zawsze
Jedyna bezimienna
Te linie to ostatnia próba
Odkrycia brakującej ścieżki życia

Och, jakże pragnę
Deszczu ukojenia
Śnić ponownie – nie mam innego pragnienia
Me serce pełne miłości
Zagubione jest w ciemności
Za nadzieję oddałabym wszystko
Och, jakże pragnę
Deszczu ukojenia
Śnić ponownie – nie mam innego pragnienia
Raz na zawsze
I wszystko na raz
Moim imieniem na wieki – Nikt

Mój kwiat uwiądł pomiędzy
Stroną drugą a trzecią
Jedyne wieczne zakwitanie
Odeszło z mymi grzechami

Kroczę drogą mroku
Śpię z aniołami
Wzywam przeszłość na pomoc
Tknij mnie swą miłością
I zdradź me prawdziwe imię

Och, jakże pragnę…

Nikt żegluje do domu
Nikt odpuszcza już

Och, jakże pragnę…

Autor oryginału: Tuomas Holopainen | Tłumaczenie: Evi
Planet Hell

Planet Hell

Denying the lying
A million children fighting
For lives in strife
For hope beyond the horizon

A dead world
A dark path
Not even crossroads to choose from
All the bloodred
Carpets before me
Behold this fair creation of God

My only wish to leave behind
All the days of the Earth
An everyday hell of my kingdom come

The 1st rock thrown again
Welcome to hell, little Saint
Mother Gaia in slaughter
Welcome to paradise, Soldier

My 1st cry neverending
All life is to fear for life
You fool, you wanderer
You challenged the gods and lost

Save yourself a penny for the ferryman
Save yourself and let them suffer
In hope
In love
This world ain’t ready for The Ark
Mankind works in mysterious ways

Planeta Piekło

Zaprzeczając kłamstwom
Miliony dzieci walczy,
By żyć w wojnie
Za nadzieję poza horyzontem

Martwy świat, mroczna ścieżka
Bez wyboru rozstaju dróg
Wszystko przede mną – krwistoczerwone dywany
Podziwiaj dzieło Boga!

Moim jedynym życzeniem jest zostawić za sobą,
Każdy Ziemski dzień
Tego mojego codziennego piekła.
Królestwo nadchodzi.

Pierwszy kamień – ciśnięty ponownie.
Witaj, Świętoszku, w piekle!
Trwa rzeź matki Gai
Witaj w raju Żołnierzu!

Mój pierwszy krzyk nie ma końca
Całym moim życiem, lęk o nie.
Ty głupcze! Włóczęgo!
Wyzwałeś Bogów i przegrałeś.

Zachowaj monetę dla Przewoźnika
Ratuj siebie,
Inni niech cierpią:
W miłości,
w nadziei…
Ten świat, nie jest gotowy na Arkę.

Zachowaj monetę dla Przewoźnika
Ratuj siebie,
Inni niech cierpią:
W miłości,
w nadziei…
Ludzkość chadza niezbadanymi ścieżkami.

Witaj na dole
Na Mojej Planecie-Piekle!

Autor oryginału: Tuomas Holopainen | Tłumaczenie: Maggie
Creek Mary’s Blood (feat. John Two-Hawks)

Creek Mary’s Blood

Soon I will be here no more
You’ll hear the tale
Through my blood
Through my people
And the eagle’s cry
The bear within will never lay to rest

Wandering on Horizon Road
Following the trail of tears

White man came
Saw the blessed land
We cared, you took
You fought, we lost
Not the war but an unfair fight
Sceneries painted beautiful in blood

Wandering on Horizon Road
Following the trail of tears
Once we were here
Where we have lived since the world began
Since time itself gave us this land

Our souls will join again the wild
Our home in peace ‚n war ‚n death

Wandering on Horizon Road…

„I still dream every night
Of them wolves, them mustangs, those endless prairies
The restless winds over mountaintops
The unspoilt frontier of my kith ‚n kin
The hallowed land of the Great Spirit
I still believe
In every night
In every day
I am like the caribou
And you like the wolves that make me stronger
We never owed you anything
Our only debt is one life for our Mother
It was a good day to chant this song
For Her”

Our spirit was here long before you
Long before us
And long will it be after your pride brings you to your end

Krew Mary z plemienia Krików

Wkrótce już mnie tu nie będzie
Usłyszysz mą opowieść
Poprzez moją krew
Poprzez mój lud
I orła płacz
Wcielony niedźwiedź nigdy nie zapadnie w sen

Wędrując Traktem Horyzontu
Podróżując szlakiem łez

Przybył biały człowiek
Ujrzał świętą krainę
Dbaliśmy o nią – wy nam ją odebraliście
Wy walczyliście – my przegraliśmy
Nie wojnę lecz nieuczciwą walkę
Sceneria przepięknie malowana krwią

Wędrując Traktem Horyzontu
Podróżując szlakiem łez
Kiedyś byliśmy tu
Gdzie przyszło nam żyć
Zanim jeszcze zaczął się świat
Zanim sam czas oddał nam tę krainę

Nasze dusze znów połączą się z dziczą
Nasz dom to pokój, wojna i śmierć

Wędrując Traktem Horyzontu
Podróżując szlakiem łez
Kiedyś byliśmy tu
Gdzie przyszło nam żyć
Zanim jeszcze zaczął się świat
Zanim sam czas oddał nam tę krainę

„Każdej nocy wciąż śnię
O tych wilkach, mustangach, bezkresnych preriach
Niespokojne wiatry ponad górskimi szczytami
Nienaruszone granice mej krainy
Uświęconej krainy Wielkiego Ducha
Wciąż wierzę
Każdej nocy
Każdego dnia
Jestem jak karibu*
A wy jak wilki, które czynią mnie jeszcze silniejszym
Nigdy nie byliśmy wam nic winni
Naszym jedynym długiem jest życie, które dostaliśmy od Matki
To był dobry dzień by zaintonować pieśń
Dla Niej”

Nasz duch był tu na długo przed wami
Na długo przed nami
I będzie tu długo po tym jak wasza duma was zgubi.

*karibu – renifer

Autor oryginału: Tuomas Holopainen | Tłumaczenie: Evi
The Siren (Singiel)

The Siren

A lady with a violin playing to the seals
Hearken to the sound of calling

Who tied my hands to the wheel?
The zodiac turns over me
(Come to me)
Somewhere there my fate revealed
I hear but how will I see

I tied myself to the wheel
The winds talk to my sails, not me
(Come to me)
Somewhere there my fate revealed
I hear but how will I see

Syrena

Dama ze skrzypcami
Gra dla fok
Wsłuchaj się
W dźwięk nawoływania

Kto przywiązał mnie do steru?
Zodiak obraca się nade mną
(Przyjdź do mnie)
Gdzieś tam: ujawnił się mój los
Słyszę, lecz jak mam zobaczyć?

Przywiązałem się do steru
Wiatr śpiewa do moich żagli
Nie do mnie
(Przyjdź do mnie)
Gdzieś tam: ujawnił się mój los
Słyszę, lecz jak mam zobaczyć?

Autor oryginału: Tuomas Holopainen | Tłumaczenie: Maggie
Dead Gardens (feat. Jouni Hynynen)

Dead Gardens

The story behind the painting I drew is already told
No more tearstains on the pages of my diary
Tired but unable to give up since I’m
Responsible for the lives I saved

The play is done
The curtain’s down

All the tales are told
All the orchids gone
Lost in my own world
Now I care for dead gardens

My song is little worth anymore
Time to lay this weary pen aside

The play is done
The curtain`s down

„Where are the wolves, the underwater moon
The elvenpath, the haven of youth
Lagoons of the starlit sea”

Have I felt enough for one man’s deed?
Or is it time to challenge the Ancient of Days
And let the virgin conceive

All the tales…

Martwe ogrody

Opowieść skryta za obrazem mego autorstwa została już opowiedziana.
Żadnych więcej śladów łez na kartach mego dziennika.
Jestem zmęczony, lecz niezdolny, by poddać się ciszy –
Odpowiedzialny za życia, które ocaliłem.

Sztuka skończona,
Kurtyna opadła.

Wszystkie historie zostały opowiedziane,
Wszystkie orchidee uschły.
Zagubiony w mym własnym świecie
Dbam teraz o martwe ogrody.

Ma pieśń nie jest już nic warta –
Czas, by odłożyć znużone pióro na bok.

„Gdzież są wilki, podwodny księżyc,
Elfia Ścieżka, niebiosa młodości,
Laguny gwiezdnego morza?”

Czyż nie czułem już dosyć jak na żywot jednego człowieka?
Czy może najwyższy czas rzucić wyzwanie Starożytnym Dniom
I pozwolić dziewicy począć dziecko

Wszystkie historie…

Autor oryginału: Tuomas Holopainen | Tłumaczenie: Taiteilija
Romanticide

Romanticide

Godlove and rest my soul
With this sundown neverending
The feel is gone yet you ain’t gonna see me fail
I am the decadence of your world
I am an eider covered in oil
Happy hunting, you double-faced carnivore

Tell me why
No heart to cry
Hang me high

The music is dead, the amen is said
The kiss of faith is what I beg
A loving heart `n soul for sale

Tell me why…

Leave me be
And cease to tell me how to feel
To grieve, to shield myself from evil
Leave me be
Od of lies is killing me
Romanticide
Till love do me part

See me ruined by my own creations

Leave me be…

Dead Boy’s alive but without sense
I need a near-death experience
Heart once bold
Now turned to stone
Perfection my messenger from hell

Wine turns to water
Campfires freeze, loveletters burn
Romance is lost
Lord, let me be wrong in this pain

Temporary pain, eternal shame
To take part in this devil’s chess game
Spit on me, let go, get rid of me
And try to survive your stupidity

Romansobójstwo

Boże, daj miłość i pokój mej duszy!
Wraz z niekończącym się zachodem słońca
Uczucia odeszły, lecz nie ujrzysz mej klęski!
Jam jest upadkiem twego świata,
Jam kaczką schwytaną przez plamę ropy!
Miłego polowania, ty dwulicowy mięsożerco!

Powiedz mi czemu?
Brak sił, by płakać!
Powieś mnie!

Muzyka jest martwa, amen powiedziano!
Pocałunek ufności, wszystkim o co błagam!
Kochające serce i dusza na sprzedaż.

Powiedz mi czemu…

Zostaw mnie w spokoju!
I przestań mi mówić jak czuć,
Jak rozpaczać, jak strzec się przed złem!
Zostaw mnie w spokoju!
Przedawkowanie kłamstw zabija mnie!
Morderstwo romantyczności!
Póki miłość we mnie trwa…

Zobacz, oto ja zniszczony przez me własne twory!

Zostaw mnie w spokoju…

Martwy Chłopiec żyje, lecz nic nie czuje!
Potrzeba mi dotknąć śmierci!
Niegdyś śmiałe serce –
Teraz obrócone w kamień!
Perfekcja mym wysłannikiem z piekła!

Wino zmienia się w wodę,
Ognisko zamarza, płoną miłosne listy –
Romantyczność zginęła!
Panie, pozwól mi się mylić w tym cierpieniu!

Chwilowy ból, wieczny wstyd
Rozegrać partyjkę szachów z diabłem!
Opluj mnie, pozwól odejść, pozbądź się mnie
I spróbuj przeżyć własną głupotę!

Autor oryginału: Tuomas Holopainen | Tłumaczenie: Taiteilija
Ghost Love Score

Ghost Love Score

We used to swim the same moonlight waters
Oceans away from the wakeful day

– My fall will be for you –
My fall will be for you
My love will be in you
If you be the one to cut me
I will bleed forever

Scent of the sea before the waking of the world
Brings me to thee
Into the blue memory

– My fall will be for you –
My fall will be for you
My love will be in you
If you be the one to cut me
I will bleed forever

Into the blue memory

A siren from the deep came to me
Sang my name my longing
Still I write my songs about that dream of mine
Worth everything I may ever be

The Child will be born again
That siren carried him to me
First of them true loves
Singing on the shoulders of an angel
Without care for love ‚n loss

Bring me home or leave me be
My love in the dark heart of the night
I have lost the path before me
The one behind will lead me

Take me
Cure me
Kill me
Bring me home
Every way
Every day
Just another loop in the hangman’s noose

Take me, cure me, kill me, bring me home
Every way, every day
I keep on watching us sleep

Relive the old sin of Adam and Eve
Of you and me
Forgive the adoring beast

Redeem me into childhood
Show me myself without the shell
Like the advent of May
I`ll be there when you say
Time to never hold our love

– My fall will be for you –
My fall will be for you
My love will be in you
You were the one to cut me
So I’ll bleed forever

Miłość widmo – partytura

Zwykliśmy pływać w tych samych księżycowych wodach
W oceaniczną dal od bezsennego dnia

Upadek mój dla ciebie
Upadek mój dla ciebie
Miłość moja w tobie
Jeśliś tą co ma zranić
Przez wieki będę krwawić

Morska woń przed przebudzeniem świata
Prowadzi mnie ku tobie
Do tych smutnych wspomnień

Upadek mój dla ciebie
Upadek mój dla ciebie
Miłość moja w tobie
Jeśliś tą co ma zranić
Przez wieki będę krwawić

Do tych smutnych wspomnień…

Syrena z głębin przypłynęła ku mnie
Wyśpiewała me imię, mą tęsknotę
Wciąż piszę piosenki o mym śnie
Wartym wszystkiego czymkolwiek mógłbym być

Dziecię zrodzi się znów
Ta syrena przyprowadziła je do mnie
Pierwsza z prawdziwych miłości
Śpiewająca na ramionach anioła
Bez obaw o miłość i stratę

Do domu mnie weź lub zostaw w spokoju
Miłości ma w mrocznym sercu nocy
Zgubiłem ścieżkę przede mną
Ta za mną mnie poprowadzi

Zabierz mnie
Wylecz
Zabij
Do domu weź
Wszelkim sposobem
Codziennie
Kolejna pętla na wisielca sznurze

Zabierz mnie, wylecz, zabij, do domu weź
Wszelkim sposobem, codziennie
Spoglądam na nas we śnie

Wskrześ stary grzech Adama i Ewy
Twój i mój
Wybacz adorującej bestii

Odkup mnie w dzieciństwie
Pokaż mnie bez skorupy
Jak adwent co przychodzi z majem
Zjawię się na twe zawołanie
Czas nie zatrzymywać naszej miłości

Upadek mój dla ciebie
Upadek mój dla ciebie
Miłość moja w tobie
Tyś tą co miała zranić
Przez wieki będę krwawić

Autor oryginału: Tuomas Holopainen | Tłumaczenie: Adrian
Kuolema Tekee Taiteilijan (Singiel)

Kuolema Tekee Taiteilijan

Kerran vain haaveeni nähdä sain
En pienuutta alla tähtien tuntenut

Kerran sain kehtooni kalterit
Vankina sieltä kirjettä kirjoitan

Luojani, luoksesi anna minun tulla siksi miksi lapseni minua luulee

Sinussa maailman kauneus
Josta kuolema teki minusta taiteilijan

Luojani, luoksesi anna minun tulla siksi miksi lapseni minua luulee

Oman taivaan tänne loin
Anna minun päästä pois

Śmierć czyni artystę

Jedyny raz zdołałem ujrzeć swój sen,
Nie czując swej małości pod sklepieniem gwiazd.

Niegdyś kraty miałem miast szczebli w kołysce –
Zza nich jako więzień teraz piszę list…

Stwórco, dla Ciebie, pozwól mi się stać tym, za kogo me dziecię mnie ma!

W Tobie tkwi piękno świata,
Którego śmierć uczyniła mnie artystą!

Stwórco, dla Ciebie, pozwól mi się stać tym, za kogo me dziecię mnie ma!

To tu me własne stworzyłem niebiosa –
Pozwól mi się wyrwać na wolność…

Autor oryginału: Tuomas Holopainen | Tłumaczenie: Taiteilija
Higher Than Hope (ku pamięci Marca Bruelanda)

Higher Than Hope

Time it took the most of me
And left me with no key
To unlock the chest of remedy
Mother, the pain ain`t hurting me
But the love that I feel
When you hold me near

The hopes were high
The choirs were vast
Now my dreams are left to live through you

Red Sun rising
Drown without inhaling
Within, the dark holds hard

Passiontide
An angel by my side
But no Christ to end this war
To deliver my soul from the sword
Hope has shown me a scenery
Paradise poetry
With first snow I`ll be gone

The hopes were high
The choirs were vast
Now my dreams are left to live through you

Red Sun rising
Drown without inhaling
Within, the dark holds hard
Red Sun rising
Curtain falling
Higher than hope my cure lies

Your death saved me

Red Sun rising
Drown without inhaling
Within, the dark holds hard
Red Sun rising
Curtain falling
Higher than hope my cure lies

Red Sun rising
Drown without inhaling
Within, the dark holds hard
Red Sun rising
Curtain falling
Higher than hope my cure lies

Wyżej niż nadzieja

Czas wykradł większość mnie
I pozostawił bez klucza
Otwierającego skrzynię z lekiem
Matko, ból mnie nie rani
Jedynie ta miłość którą czuję
Gdy mnie obejmujesz

Nadzieje były wielkie
Chóry były niezmierzone
Teraz me marzenia odeszły, żeby żyć poprzez ciebie

Krwawe Słońce wschodzi
Tonę pozbawiony oddechu
Wewnątrz, panuje ciemność

Męka Pańska
Anioł przy mym boku
Lecz bez Chrystusa, który zakończy walkę
By ocalić mą duszę od miecza
Nadzieja pokazała mi krajobraz
Niebo Poezji
Odejdę wraz z pierwszym śniegiem

Nadzieje były wielkie
Chóry były niezmierzone
Teraz me marzenia odeszły, żeby żyć poprzez ciebie

Krwawe Słońce wschodzi
Tonę pozbawiony oddechu
Wewnątrz, panuje ciemność
Krwawe Słońce wschodzi
Kurtyna opada
Wyżej niż nadzieja znajduje się me lekarstwo

„Chciałbym wierzyć, że to co myślę nie wynika z tego co mnie spotkało. Lecz dlaczego zostałem ocalony? Co jeszcze mogę teraz zrobić?”

Twoja śmierć mnie ocaliła

„Gdy nie jesteś czegoś pewien, nawet nie jestem ci w stanie opisać jakie to przerażające. Nie wiesz co jest w środku; nie wiesz co ci się przydarzy. Najlepszą drogą do uspokojenia innych jest informowanie ich nawet jeśli prawda jest ponura.”

Krwawe Słońce wschodzi
Tonę pozbawiony oddechu
Wewnątrz panuje ciemność
Krwawe Słońce wschodzi
Kurtyna opada
Wyżej niż nadzieja znajduje się me lekarstwo

Autor oryginału: Tuomas Holopainen | Tłumaczenie: Nightfall
White Night Fantasy (Bonus)

White Night Fantasy

Enchantress came to me and said:
Meet me at the lake tonight

I hunmed this song to the white
Through the shroud of snow I saw
Paradise
Peace
No more lies

Crestfallen soul
Rest for this night
Love is here
Right here under my wings

I dream of wolves with them I run
For me she lengthened the night
I am home
I am in peace

Crestfallen soul
Rest for this night
Love is here
Right here under my wings

Biała noc fantazji

Czarodziejka przyszła do mnie i rzekła:
Spotkajmy się nad jeziorem dziś w nocy…

Nuciłem tę pieśń płatkom śniegu*…
Poprzez całun śnieżnego puchu ujrzałem
Raj,
Spokój…
Żadnych więcej łgarstw.

Strapiona duszo,
Odpocznij tej nocy!
Miłość jest tu,
O, tu pod mymi skrzydłami!

Śnię o wilkach i wraz z nimi mknę przez świat…
To Ona przedłużyła dla mnie noc!
Jestem w domu,
Trwam w spokoju…

Strapiona duszo,
Odpocznij tej nocy!
Miłość jest tu,
O, tu pod mymi skrzydłami!

Autor oryginału: Tuomas Holopainen | Tłumaczenie: Taiteilija
Live To Tell The Tale (Bonus)

Live To Tell The Tale

A single grain can tip the scale
Amidst the burden the scale will prevail
Showing what`s worth being here
Storyteller by a hearth of stone
A white little creature purring me
My childhood kingdom gone in time
The islands filling my mind with blue
The one in speacial, heaven’s court

All the joy unforgiven by this task

An errant soul, homeless and foul
All gone but the will to
Live to tell the tale

The days are filled with anxiety
Frustration, one right note a day
Where to find a perfect tune
Just do the work and take a step back

All the joy unforgiven by this task

An errant soul, homeless and foul
All gone but the will to
Live to tell the tale

Dark chambers of my mind
Locked around the neck of my love
None of you understand
And it doesn’t matter
To a broken marionette like me

An errant soul, homeless and foul

An errant soul, homeless and foul
All gone but the will to
Live to tell the tale

Oh how I hate mykind
Have it all
Yet wish to die

Not mykind but the kind as you are
Saints in Cain’s mask
I love you
I just did

Żyć po to, aby snuć opowieść

Pojedyncze ziarno potrafi przechylić szalę
To co z brzemienia zdominuje wagę
Pokaże co jest warte bycie tutaj
Bajarz przy kamiennym palenisku
Małe białe, stworzenie mruczy na mnie
Moje królestwo dzieciństwa, przemineło z czasem
Wyspy wypełniają mój umysł błękitem
Ta jedna, wyjątkowa na niebiańskim dworze

Cała radość nie została wybaczona przez tą pracę.

Zbłąkna dusza, bezdomna i pobrzydła
Wszystko przemineło ale nie wola by
Żyć po to aby snuć opowieść

Dni są niepokoju pełne
Frustracja – jedna wlaściwa nuta na jeden dzień
Gdzie znaleźć perfekcyjny dźwięk
Po prostu wykonać dzieło i zrobić krok do tyłu

Cała radość nie została wybaczona przez tą pracę.

Zbłąkna dusza, bezdomna i pobrzydła
Wszystko przemineło ale nie wola by
Żyć po to aby snuć opowieść

Mroczne komnaty mojego umysłu
Zamknięte wokół szyi mej ukochanej
Nikt z was nie zrozumie
Lecz to znaczenia nie ma
Dla takiej połamanej marionetki jak ja

Zbłąkna dusza, bezdomna i pobrzydła

Zbłąkna dusza, bezdomna i pobrzydła
Wszystko przemineło ale nie wola by
Żyć po to aby snuć opowieść

Ach, jak nienawidzę ludzi mego pokroju
Mieć to wszystko
I mimo to pragnąc śmierci.

Nie tacy jak ja, lecz to jaka jesteś ty.
Święci w masce Kaina
Kocham cię
Tak po prostu

Autor oryginału: Tuomas Holopainen | Tłumaczenie: Maciek
Where Were You Last Night (Bonus, cover Anke Bagger)

Where Were You Last Night

Still
Spinning round in my head
How I regret everything that I said
Why did I tell you to go
Saving my pride but losing my soul

I’m here all alone
Still wait by the phone
The hours go by
What else could I do but to cry

I call and I call
Just to make things right
Have I lost the fight
Where were you last night

I beg and I cry
I keep asking why
Where were you last night
Where were you last night

Lost
In the dark and my fears
If only you saw the tracks of my tears
I think I’m losing my mind
Where did you go and what did you find

I’m here all alone
Still wait by the phone
The hours go by
What else could I do but to cry

I call and I call
Just to make things right
Have I lost the fight
Where were you last night

I beg and I cry
I keep asking why
Where were you last night
Where were you last night

I call and I call
Just to make things right
Have I lost the fight
Where were you last night

I beg and I cry
I keep asking why
Where were you last night
Where were you last night

[synth solo]

I’m here all alone
Still wait by the phone
The hours go by
What else could I do but to cry

I call and I call
Just to make things right
Have I lost the fight
Where were you last night

I beg and I cry

I call and I call
Just to make things right
Have I lost the fight
Where were you last night

I beg and I cry
I keep asking why
Where were you last night
Where were you last night

Where were you last night
Where were you last night

Gdzie byłeś zeszłej nocy

Wciąż
Kołuje mi się w głowie…
Jakże żałuję, wszystkiego, co powiedziałam!
Dlaczego kazałam ci odejść?
Ratując swą dumę, lecz tracąc duszę!

Jestem tu zupełnie sama,
Wciąż czekam przy telefonie!
Godziny mijają,
Cóż innego mogę począć, poza płaczem?

Dzwonię i dzwonię,
Tylko po to, aby wszystko wyjaśnić!
Czyżbym przegrała już walkę?
Gdzie byłeś zeszłej nocy?

Błagam i płaczę,
Pytając wciąż:
Gdzie byłeś zeszłej nocy?
Gdzie byłeś zeszłej nocy?

Zagubiona
W ciemności i w strachu!
Gdybyś tylko mógł ujrzeć potoki mych łez!
Chyba zaczynam wariować!
Gdzie poszedłeś i co znalazłeś?

Jestem tu zupełnie sama,
Wciąż czekam przy telefonie!
Godziny mijają,
Cóż innego mogę począć, poza płaczem?

Dzwonię i dzwonię,
Tylko po to, aby wszystko wyjaśnić!
Czyżbym przegrała już walkę?
Gdzie byłeś zeszłej nocy?

Dzwonię i dzwonię,
Tylko po to, aby wszystko wyjaśnić!
Czyżbym przegrała już walkę?
Gdzie byłeś zeszłej nocy?

Błagam i płaczę,
Pytając wciąż:
Gdzie byłeś zeszłej nocy?
Gdzie byłeś zeszłej nocy?

[solo]

Jestem tu zupełnie sama,
Wciąż czekam przy telefonie!
Godziny mijają,
Cóż innego mogę począć, poza płaczem?

Dzwonię i dzwonię,
Tylko po to, aby wszystko wyjaśnić!
Czyżbym przegrała już walkę?
Gdzie byłeś zeszłej nocy?

Błagam i płaczę

Dzwonię i dzwonię,
Tylko po to, aby wszystko wyjaśnić!
Czyżbym przegrała już walkę?
Gdzie byłeś zeszłej nocy?

Błagam i płaczę,
Pytając wciąż:
Gdzie byłeś zeszłej nocy?
Gdzie byłeś zeszłej nocy?

Gdzie byłeś zeszłej nocy?
Gdzie byłeś zeszłej nocy?

Autor oryginału: Anke Bagger | Tłumaczenie: Taiteilija