Prawa autorskie

1. Materiały na stronie
Ekskluzywne materiały i tłumaczenia będące własnością serwisu Nightwish PL (Dream Emporium) są objęte prawami autorskimi, które posiada wyłącznie Administracja strony. Zabrania się publikowania ich w całości bądź we fragmentach w innych miejscach bez wiedzy i zgody Administracji.


2. Grafika
Wszelkie elementy graficzne składające się na szatę graficzną serwisu i forum zostały przygotowane wyłącznie na potrzeby strony Nightwish PL (Dream Emporium). Zabrania się wykorzystywania ich w jakiejkolwiek formie na innych stronach.
Ikonki zostały wykonane przez Yusuke Kamiyamane.


3. Materiały z sieci
Wszelkie materiały dostępne w serwisie należą do ich autorów i zostały opublikowane wyłącznie w celu promocji zespołu Nightwish. Szanujemy prawa autorskie umieszczając informację o autorze danego tekstu w stopce każdej strony. Opublikowane treści, które nie są własnością serwisu zostały znalezione w internecie i były ogólnodostępne. Administracja serwisu ani osoby z nim związane nie czerpią żadnych korzyści materialnych z powodu udostępnienia owych treści.


4. Logo zespołu
Logo zespołu Nightwish jest własnością Potoska Publishing i zostało wykorzystane wyłącznie w celu promocji zespołu.
Wszelkie pytania i zgłoszenia naruszenia praw autorskich prosimy kierować na adres admin[at]nightwish.pl

 

Copyrights

1. Materials on the website
Exclusive materials and translations which belong to Nightwish PL (Dream Emporium) are copyrighted and all rights are reserved by Administrators only. It is forbidden to publish them as a whole or as a part without Administrator’s permission.


2. Layout
All graphic elements that make up the graphic design of the website and forum has been prepared exclusively for the Nightwish PL (Dream Emporium). It is forbidden to use them in any way on the other sites.
Icons by Yusuke Kamiyamane.


3. Materials from the Internet
All of the materials available on the website belongs to theirs authors and have been published to promote the band only. We respect copyrights by putting info about authors on each page. Published content which does not belong to Nightwish PL (Dream Emporium) was found in the Internet and was public. Administration and people connected with Nightwish PL (Dream Emporium) do not derive material benefit because of access to these contents.


4. Band logo
Nightwish logo belongs to Potoska Publishing and has been used to promote the band only.
Any questions or notifications of copyright infringement should be sent to admin[at]nightwish.pl